Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 14, 2020

Veel is er al gesproken over een investeringsfonds voor de Nederlandse economie. Volgens Ester Barendregt en Menno Middeldorp is het goed nieuws dat ons kabinet nu echt werk wil maken van het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn. Zij laten in deze podcast hun licht schijnen op hoe zo’n investeringsfonds er uit zou kunnen zien. Interviewers: Carlijn Prins en Boyd Biersteker.