Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 17, 2019

In ons land wordt contant geld steeds minder gebruikt. Het is in de meeste gevallen sneller, eenvoudiger, veiliger en goedkoper om uw bankrekening te gebruiken. Het saldo daarop is het girale geld. En dat wordt niet door de overheid, maar via commerciële banken in omloop gebracht. In deze podcast legt Wim Boonstra uit...


Apr 15, 2019

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement zal volgens recente peilingen ongeveer 38 procent van de stemmen naar anti-EU-partijen gaan. Eurosceptici zijn verdeeld over het politieke spectrum, maar zullen volgens Ester Barendregt en Koen Verbruggen de Europese integratie wel verder vertragen. Interviewers: Barbara...


Apr 10, 2019

Geopolitieke risico’s nemen toe, maar financiële markten lijken onbezorgd. Menno Middeldorp en Lize Nauta bespreken in deze podcast hun Engelstalige onderzoek naar de impact van geopolitieke risico’s op de obligatie- en (Nederlandse) aandelenmarkten. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en Raphie...


Apr 3, 2019

Veel economen denken dat CO2-beprijzing de beste manier is om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dit kan met een emissierechtenhandelssysteem (ETS) of met CO2-belasting. Karolina Ryszka legt in deze podcast uit waarom zij voorstander is van laatstgenoemde. Interviewers: Tara Janssen en Menno...


Mar 29, 2019

Onderzoek van RaboResearch laat zien dat er een significant verband bestaat tussen de stijging van de huizenprijzen en de consumptie van huishoudens in Nederland. Volgens Lisanne Spiegelaar gaan huiseigenaren van elke euro die de waarde van de eigen woning stijgt zo’n 4 cent extra consumeren. Interviewers: Lize Nauta...