Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 7, 2019

Om de kwaliteit van het management bij Nederlandse bedrijven te verbeteren, is gericht beleid nodig. Goed beleid kan volgens Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman vervolgens een bijdrage leveren aan de productiviteitsverhoging in ons land. Interviewers: Lize Nauta en Otto...


Nov 1, 2019

Onze economie is veranderd. Kennis, de regio en duurzaamheid zijn veel centraler komen te staan bij het concurrentievermogen van bedrijven. Volgens Otto Raspe volstaat nationaal, macro-economisch innovatiebeleid daarom niet meer. In deze podcast stelt hij dan ook dat nieuw innovatiebeleid veel nadrukkelijker...


Oct 22, 2019

Onzekerheid door de handelsoorlog tussen de VS en China zal de verplaatsing van buitenlandse productie uit China versnellen. In deze podcast vertellen Raphie Hayat en Björn Giesbergen over de handelsoorlog en welke landen in de regio hiervan hoogstwaarschijnlijk zullen profiteren. Interviewers: Ester Barendregt en Boyd...


Oct 8, 2019

Het eigenwoningbezit onder jonge middeninkomens is in slechts zes jaar tijd gedaald van 62 naar 47 procent. Volgens Carola de Groot en Nic Vrieselaar willen deze huishoudens doorgaans wel kopen, maar lijkt de kloof tussen hun inkomen en de huizenprijzen te groot geworden. Interviewers: Barbara Broeks en Raphie...


Sep 16, 2019

De wereldeconomie kan stabieler worden als deze wordt voorzien van een objectief valuta-anker. Zo’n anker is beschikbaar. Toch zal het volgens Wim Boonstra nog lang duren voordat de dollar door een betere wereldmunt wordt vervangen. Interviewers: Lisanne Spiegelaar en...