Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2019

Nederland is hekkensluiter van Europa op het gebied van hernieuwbare energie. Met het Akkoord van Parijs in het achterhoofd en de wanhoop van de Groningers vers in het geheugen besloot de regering in 2018 dat het roer radicaal om moest. Er kwam een Klimaatwet. Volgens Hyung-Ja de Zeeuw de strengste ter wereld. Interviewers: Karolina Ryszka en Menno Middeldorp.