Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 5, 2019

Nederlandse huiseigenaren verduurzamen hun woning slechts mondjesmaat. Zo zijn in de helft van alle huizen de afgelopen vijf jaar geen energiebesparende maatregelen genomen. De verduurzaming van de woningvoorraad gaat dan ook minder snel dan nodig om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Volgens Carola de Groot en Karolina Ryszka komt dit deels door enkele hardnekkige misvattingen. Interviewer: Menno Middeldorp.