Preview Mode Links will not work in preview mode

May 22, 2019

Het kabinet heeft een CO2-belasting voor de industrie aangekondigd. In deze podcast leggen Karolina Ryszka en Jesse Groenewegen uit wat het met de belastingopbrengsten zou kunnen doen en welke effecten de individuele opties hebben. Interviewers: Barbara Broeks en Tara Janssen.