Preview Mode Links will not work in preview mode

May 15, 2019

Binnen de huidige wettelijke constellatie kan de Economische en Monetaire Unie (EMU) aanzienlijk worden versterkt. Maar er is meer nodig, zoals de gezamenlijke financiering van overheidsschuld door gemeenschappelijke schulduitgifte, in deze podcast met Wim Boonstra door interviewer Menno Middeldorp ook wel aangeduid als Boonstra-bonds. Tweede interviewer: Carlijn Prins.