Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2019

Het aandeel van de Randstad-provincies en Noord-Brabant in de Nederlandse werkgelegenheid en productiewaarde is groot. De opbrengst van deze bedrijvigheid komt niet alleen ten goede aan deze regio's zelf, maar door woon-werkverkeer en uitkeringen ook aan de inwoners van de andere provincies. Frits Oevering legt uit. Interviewers: Maaike van Leeuwen en Menno Middeldorp.