Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 3, 2019

Veel economen denken dat CO2-beprijzing de beste manier is om de uitstoot van CO2 te reduceren. Dit kan met een emissierechtenhandelssysteem (ETS) of met CO2-belasting. Karolina Ryszka legt in deze podcast uit waarom zij voorstander is van laatstgenoemde. Interviewers: Tara Janssen en Menno Middeldorp.