Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2020

In hoeverre gebruiken Nederlandse bedrijven data voor hun besluitvorming? En worden hun prestaties hier ook daadwerkelijk beter van? Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman zochten het uit. Interviewers: Lize Nauta en Frank van Es.