Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 13, 2019

Steeds meer bedrijven geven aan dat krapte op de arbeidsmarkt een belemmering vormt voor hun activiteiten. Tegelijkertijd zien we dat er voor Nederlandse bedrijven nog veel te halen valt uit hun managementpraktijken in het algemeen en personeelsmanagement in het bijzonder. Volgens Jadé Dieteren is meer aandacht voor personeelsmanagement dan ook noodzakelijk. Interviewers: Carlijn Prins en Hugo Erken.