Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 31, 2019

Nederland scoort hoog, maar zeker niet top op de internationale ranglijst van managementpraktijken. Volgens Sjoerd Hardeman kan beter beleid bij overheid en bedrijven al helpen. Interviewers: Carlijn Prins en Nic Vrieselaar.