Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2019

Wat zijn cryptovaluta? Hoe werken ze? En waarom zijn ze zo slecht voor het milieu? Georges de Boeck gaat in op de achtergronden ervan aan de hand van de tot nog toe bekendste cryptovaluta: Bitcoin. Interviewers: Carlijn Prins en Menno Middeldorp.