Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 5, 2019

De Amerikaanse yieldcurve is momenteel heel vlak, omdat de korte rente niet veel lager is dan de lange rente. Philip Marey legt uit dat dit een voorteken kan zijn van een recessie in de VS. Interviewers: Hugo Erken en Raphie Hayat.