Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 1, 2019

Onze economie is veranderd. Kennis, de regio en duurzaamheid zijn veel centraler komen te staan bij het concurrentievermogen van bedrijven. Volgens Otto Raspe volstaat nationaal, macro-economisch innovatiebeleid daarom niet meer. In deze podcast stelt hij dan ook dat nieuw innovatiebeleid veel nadrukkelijker gebiedsgericht moet zijn. Interviewers: Ester Barendregt en Boyd Biersteker.