Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 29, 2019

Onderzoek van RaboResearch laat zien dat er een significant verband bestaat tussen de stijging van de huizenprijzen en de consumptie van huishoudens in Nederland. Volgens Lisanne Spiegelaar gaan huiseigenaren van elke euro die de waarde van de eigen woning stijgt zo’n 4 cent extra consumeren. Interviewers: Lize Nauta en Menno Middeldorp.