Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 23, 2019

De brede welvaart is voor het eerst hoger dan voor de crisis. De groei van de brede welvaart komt volgens Rogier Aalders en Sjoerd Hardeman door de lagere werkloosheid en de hogere inkomens en is het hoogst in Noord-Drenthe, Zuidwest-Friesland en Het Gooi en Vechtstreek. Interviewers: Maaike van Leeuwen en Raphie Hayat.