Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 6, 2019

Economen en psychologen wijzen er vaak op dat mensen positief staan tegenover sparen. Velen vinden spaargeld inderdaad belangrijk, maar niet iedereen vindt sparen leuk. Terwijl dat laatste nauwer samenhangt met spaargedrag, zo leggen Carlijn Prins en Nic Vrieselaar in deze podcast uit. Interviewers: Lize Nauta en Raphie Hayat.